Vrijdag 6 maart is een academische dag, waarop vakdocenten en zittende academici binnen het vakgebied van de neerlandistiek met elkaar in gesprek gaan over actueel onderwijs en onderzoek.

De ochtend is gevuld met een vergadering van de Raad voor de Neerlandistiek. Vanaf 13.30 uur zijn ook vakdocenten Nederlands van harte welkom om deel te nemen aan een breed keuzeprogramma, waarin allerlei actuele thema’s binnen de neerlandistiek aan de orde komen.